Precyzja i szybkość pomiaru

14 grudnia 2012
Gwarancja wykonania precyzyjnego pomiaru niezależnie od panujących warunków. W odróżnieniu od pomiaru fotometrycznego, na pomiar wykonany przy użyciu evercare® genius nie mają wpływu natężenie światła, wilgotność powietrza, temperatura, pole elektromagnetyczne, przyjmowane leki czy zanieczyszczone okienko czytnika optycznego.

Technologia biosensoryczna (evercare® genius):

Glukometry biosensoryczne cechuje przede wszystkim czułość, zakres dynamiczny czyli zakres stężeń, w których czułość jest większa od zera oraz selektywność, polegająca na zdolności sensora do pomiaru stężenia jednego składnika chemicznego w obecności innych. Biosensory wyróżnia ponadto krótki czas odpowiedzi, który pozwala na szybkie odczytanie wyniku już po 5 sekundach.

Technologia fotometryczna:


Glukometry działające na zasadach fotometrów dokonują pomiaru natężenia światła odbitego. Po włożeniu paska testowego do glukometru, obszar aplikacyjny paska testowego oświetlany jest od dołu diodą LED (diodą elektroluminescencyjną). Przed wykonaniem właściwego pomiaru określana jest wartość tła światła odbitego.

Czynniki mogące mieć wpływ na odczyt pomiaru stężenia glukozy:

  • Brudne okienko czytnika optycznego - w celu uzyskania dokładnych wyników pomiarów należy zadbać o czystość glukometru/soczewki.
  • Odpowiednia ilość krwi - na pasku należy umieścić odpowiednią ilość krwi. Umieszczenie zbyt małej próbki spowoduje nieprawidłowy odczyt z uwagi na zbyt małą ilość krwi.
  • Warunki świetlne - nie można wykonać pomiaru stężenia glukozy we krwi, jeśli glukometr lub paski testowe wystawione są na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Należy unikać gwałtownie zmieniającego się światła - np. światło błyskowe podczas robienia zdjęć może spowodować błędy w pomiarze. Silne źródła światła (np. słońce, światło reflektorów) mogą być przyczyną uzyskiwania błędnych wyników pomiarów.
  • Temperatura - nagłe zmiany temperatury powodują zbieranie się wilgoci wewnątrz lub na obudowie glukometru. W takiej sytuacji należy zaczekać, aż aparat powoli się ochłodzi lub ogrzeje i dostosuje do temperatury otoczenia.
  • Wilgotność powietrza - podczas pomiaru stężenia glukozy we krwi względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 85%. W miejscu przechowywania aparatu wilgotność powietrza powinna być mniejsza niż 93% (glukometrów fotometrycznych nie można przechowywać w łazience).
  • Silne oddziaływanie pola elektromagnetycznego - może zakłócać działanie glukometru. Nie można korzystać z glukometru w pobliżu źródeł oddziaływania elektromagnetycznego.
  • Leki i inne substancje (endo- i egzogenne) wpływające na wynik pomiaru. Leki oraz inne substancje zakłócające mogą powodować powstanie dodatkowych wybarwień, których glukometry fotometryczne nie są w stanie odrzucić.