Instrukcje

1. Wprowadzenie
Czym jest system evercare® genius ?
2. Wyposażenie
Co wchodzi w skład systemu evercare® genius?
3. Elementy glukometru
Z jakich elementów składa się glukometr evercare® genius?
4. Wyświetlacz
Co oznaczają wskaźniki, symbole, jednostki pojawiające się na wyświetlaczu glukometru?
5. Ustawienia glukometru
Jak wprowadzić podstawowe ustawienia: data, godzina, zachowanie bądź usunięcie wyników w pamięci, alarmy?
6. Cztery znaczniki pomiaru
Jak przypisać wynik do odpowiedniej pory wykonywania pomiaru?
7. Testowanie glukometru płynem kontrolnym
W jaki sposób i kiedy należy dokonać testu glukometru płynem kontrolnym?
8. Przeprowadzanie testu płynem kontrolnym
Wykonywanie testu krok po kroku oraz wyjaśnienie otrzymanych wyników.
9. Wykonywanie pomiarów stężenia glukozy we krwi
Na co zwrócić uwagę przed wykonaniem pomiaru?
10. Przygotowanie miejsca nakłucia
Na co zwrócić uwagę przed wykonaniem nakłucia?
11. Wykonywanie pomiarów stężenia glukozy we krwi
jak prawidłowo wykonać pomiar
12. Pamięć glukometru
Ile wyników zapamiętuje glukometr?
13. Przeglądanie wyników pomiarów
Jak dotrzeć do zapisanego wyniku pomiaru?
14. Przeglądanie średnich glikemii
Jak uzyskać informację o średniej glikemii?
15. Przenoszenie wyników pomiarów do komputera
Jak korzystać z portu USB i programu evercare expert?