Ocena analityczna glukometru evercare® genius

25 stycznia 2013
WYDARZENIA
W dniach 15.09.2012 - 30.11.2012 w Zakładzie Diagnostyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dokonano oceny analitycznej glukometru evercare® genius.

Ocena oparta była o wyniki oznaczeń stężenia glukozy w próbkach krwi żylnej, dokonane za pomocą glukometru oraz porównawczej metody laboratoryjnej. Ocena analityczna glukometru obejmowała:

1. ocenę nieprecyzyjności wewnątrz i międzyseryjnej oznaczeń

2. porównanie wyników uzyskanych przy użyciu pasków testowych różnych serii

3. porównanie metodą laboratoryjną

Przy wszystkich pomiarach średni błąd glukometru wynosił 2,17%.Oznacza to , że błędy glukometru wyznaczone względem metody laboratoryjnej we wszystkich analizowanych zakresach stężeń były mniejsze od 5%, spełniając rekomendacje American Diabetes  Association (ADA).

Względne różnice w wynikach zależne od serii pasków testowych nie przekraczały 3%.

Ponadto glukometr evercare® genius spełnił normę EN ISO 15197:2003:

1.    dla stężeń ≤75 mg/dl (n=31)  96,8% (ISO 15197: min 95%) wyników z błędem poniżej ±15 mg/dl
2 .   dla stężeń glukozy > 75 mg/dl (n=170) 98,8 % ( ISO 15197: min 95%) wyników z błędem poniżej ± 20% wartości referencyjnej

Uzyskane wyniki dowodzą dokładności i precyzji działania glukometru zgodnie z najnowyszymi normami ISO oraz rekomendacją ADA.

Evercare® genius to glukometr genialny na co dzień!Podobne artykuły
14 grudnia 2012
Wydarzenia
„Cukrzyca: dbajmy o naszą przyszłość” - pod tym hasłem odbyły się w Głogowie obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą połączone z Jubileuszem 30-lecia działalności Oddziału Rejonowego PSD.